Fazy Choroby Alkoholowej I Objawy Z Nimi Związane - 04.04.2010 - Blog Drukuj
Blog - Fundacja ELIM

Fazy choroby alkoholowej i objawy z nimi związane


Wyróżniamy cztery fazy choroby alkoholowej

1. Faza wstępna (od kilku miesięcy do kilku lat)

Objawy:
* po wypiciu kieliszka pijący czuje się bezpieczniej, alkohol przynosi odprężenie, ułatwia kontakty, nikną napięcia i stresy;
* wszystkie problemy zaczyna rozwiązywać za pomocą alkoholu;
* wzrasta tolerancja alkoholowa, aby uzyskać przyjemny nastrój, pijący musi wypić więcej niż poprzednio.

2. Faza ostrzegawcza (od pół roku do kilku lat)

Objawy:
* występują luki pamięciowe, okresowe zaniki pamięci;
* u pijanego (wielekroć) nie obserwuje się typowych objawów upicia się, prowadzi normalną rozmowę, czego na drugi dzień nie pamięta;
* pije łapczywie, poza "kolejką", zachłannie, jak człowiek gaszący pragnienie, zaczyna pić ukradkiem;
* zaczyna się w nim budzić poczucie winy;
* unika rozmów na ten temat.
3. Faza krytyczna

Objawy:
* traci kontrolę nad raz rozpoczętym piciem;
* jeżeli już zaczął pić, pije do głębokiego upojenia alkoholowego;
* jest jeszcze w stanie podjąć decyzję: pić czy nie pić;
* pogłębia się w nim poczucie winy, niezadowolenia z siebie, które kompensuje agresywnością wobec innych;
* zaczyna pić od rana (picie poranne).
4. Faza przewlekła

Objawy:
* początkiem jej jest przejście do picia ciągłego;
* alkoholik stara się podtrzymywać stan upojenia - stale jest pijany;
* następuje wyraźne obniżenie tolerancji na alkohol, do upicia się wystarczy niewielka ilość alkoholu;
* pojawiają się zaburzenia psychiczne, od nieokreślonych stanów lękowych, aż do psychoz alkoholowych włącznie.